Forum Bioderko Strona Główna


 
   
 
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Orzecznictwo
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 30 Cze, 2009   Orzecznictwo

Orzecznictwo

Orzecznictwem zajmują się zespoły orzekające:

* powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako I instancja,
* wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako II instancja.

Osoby zameldowane na pobyt stały podlegają właściwemu terytorialnie zespołowi.

Natomiast co do osób:

* bezdomnych,
* przebywających poza miejscem stałego zameldowania ponad 2 miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
* przebywających w domach opieki społecznej i ośrodkach wsparcia,
* przebywających z zakładach karnych i poprawczych,to orzekać będzie zespół właściwy ze względu na miejsce pobytu (powiadamiając jednak zespół właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania).

Powiatowy zespół powołuje i odwołuje starosta, po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewódzki zespół powołuje wojewoda. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane z budżetu państwa. Wydatki mogą pochodzić również ze środków finansowych samorządu.

Stopnie niepełnosprawności:

LEKKI-Obniżenie zdolności do pracy lub ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować

UMIARKOWANY-Niezdolność do pracy lub zdolność do pracy wyłącznie w warunkach chronionych lub konieczność czasowej lub częściowej pomocy osób drugich

ZNACZNY-Niezdolność do pracy lub zdolność do pracy wyłącznie w warunkach chronionych i konieczność stałej lub długotrwałej pomocy osób drugichOrzecznictwo do 16 roku życia

Które dziecko może zostać uznane za niepełnosprawne ?
Dziecko do 16 roku życia może być uznane za niepełnosprawne, jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną, o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności. Zaliczenie do osób niepełnosprawnych dziecka do lat 16 zawsze ma charakter okresowy. Może ono kwalifikować dziecko jako niepełnosprawne najdłużej do 16 roku życia. Po ukończeniu 16 lat należy ubiegać się o określenie stopnia niepełnosprawności. Określenie niepełnosprawności dziecka do lat 16 jest potrzebne w celu:

 ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny.
 korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 korzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON programów
skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się,
 ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności dziecka ( świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekuna).

Od 1 stycznia 2002 roku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia jest jedynym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka.

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - I instancja do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Powstały w 1997 roku na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych. Kolejna ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, zmieniła właściwość zespołów. Powstały wówczas powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które są organami pierwszej instancji. Organami drugiej instancji - odwoławczymi są wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Procedura orzekania

Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą w/w osób na wniosek Ośrodka pomocy społecznej o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności oraz określają wskazania dotyczące:
odpowiedniego zatrudnienia osoby ze względu na możliwości psychiczne
jak i fizyczne danej osoby
szkolenia- w tym specjalistycznego
zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
uczestniczenia w terapii zajęciowej
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, pomoce techniczne, umożliwiające funkcjonowanie
danej osoby
korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia (samodzielna egzystencja) czyli;
korzystanie z usług socjalnych
korzystanie z usług opiekuńczych
korzystanie z terapii
korzystanie z rehabilitacji
świadczonych przez;
instytucje pomocy społecznej
organizacje pozarządowe
inne placówki
stałej/ długotrwałej opieki/ pomocy innej osoby- ograniczenie zdolności
do samodzielnej egzystencji
codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji
spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ustęp 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997- Prawo o ruchu drogowym
 
     
Bonia 

Gigantus Bioderkus
Status: Osteo. + Osteo. Ganza
Dołączyła: 30 Cze 2009
Posty: 1192
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010   

Chciała bym wam pokazać jak mniej więcej wygląda orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ja mam przyznane orzecznictwo na stałe tzn że moja niepełnosprawność powstała przed 16 r życia. A renta socjalna została mi przyznana na stałe po ukończeniu 18 lat.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnsprawności i tu jest wpisane miasto dalej data i miejsce urodzenia
Imię Nazwisko
Adres miejsce zamieszkania pobytu
dalej pesel numer i seria dowodu osobistego.


1 zaliczenie do stopnia niepełnosprawności trwały umiarkowany itp
2 przyczyna niepełnosprawności i tu przeważnie jest w liczbach przykład ja mam 10 N to znaczy narządu ruchu
3 Orzeczony stopień niepełnosprawności i jego charakter ja mam trwały więc orzeczenie mam na stałe
4 ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od dnia i tu data od kiedy otrzymaliście orzecznictwo
5 Niepełnosprawność datuje się ja mam przed 16 r życia.

Wskazania dotyczące
1 Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby
I tu albo zdolna albo nie zdolna do zatrudnienia
2 Szkolenia specjalistycznego i tu albo dotyczy albo nie dotyczy
3 Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej i tu dotyczy albo nie dotyczy.

Ja mam jeszcze w punkcie 4 Uczestnictwo w terapii zajęciowej wskazane albo nie wskazane nie wiem czy na wszystkich orzecznictwach to jest u mnie tak.
5 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie osoby, ja mam tu wpisane kule łokciowe których używam i obuwie
ortopedyczne którego nie używam bo nie byłam w stanie chodzić w tych ciężkich buciorach.

6 Korzystania z środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych opiekuńczych terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczeń przez sieć instytucji pomocy społecznej organizacje pozarządowe oraz inne placówki i tu wymaga albo nie wymaga.


7 Konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i tu wymaga albo nie wymaga.
8 To tak na marginesie ponieważ orzecznictwo mam przyznane od 16 r życia Konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka osoby zainteresowanej w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji i tu znowu wymaga albo nie.

To jest orzecnicznictwo 2003 roku ponieważ starałam się wtedy o dostanie się na terapie zajęciowom więc pomimo że orzecznictwo mam na stałe w związku z tą terapią musiałam ponownie stanąć przed komisją to tak na marginesie. Mam nadzieję że wam w głowach nie namieszam.

9 Spełnienie przesłanek określonych w artykule 8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (DZ..U z 2003r. Nr 58 poz 515 wskazanie wydania karty parkingowej.

Uzasadnienie Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji medycznej, bezpośredniego badania lekarskiego oraz,ocen specjalistów, skład orzekający stwierdził że naruszona sprawnośc organizmu kwalifikuje Panią do i tu znowu stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany na stałe lub tymczasowo.
Tak wygląda orzecnictwo o stopniu niepełnosprawności przy ubieganiu się o rentę socjalną
Ostatnio zmieniony przez Bonia Sob 19 Mar, 2011, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Brydzia 
Bioderkus!!!Status: Artroskopia x 1
Wiek: 39
Dołączyła: 10 Mar 2010
Posty: 246
Skąd: Polska
Wysłany: Pią 02 Kwi, 2010   

Nie wiem czy pisze w dobrym miejscu, a jeżeli pisze nie tam gdzie powinnam to z góry przepraszam. Piszę do Was bo sama nie wiem co mam dalej robić. choruję od roku. Do listopada miałam kuroniówkę więc jakoś było. W styczniu stanęłam na komisji ds orzekania o stopniu niepełnosprawności, niestety pan doktor stwierdził że nic mi nie jest i nie przyznał żadnego stopnia. Odwoływałam się nawet ale to nic nie dało. Mam zdiagnozowany konflikt udowo-panewkowy obu bioder i jest mi z tym ciążko. Chętnie poszłabym do pracy ale chyba na dłuższą metę nie dam rady. Konsultacje mam w sprawie operacji w połowie lipca a zabieg nie wiem kiedy. Nie wiem co mam dalej robić? Czy jest jakieś świadczenie o które się mogę ubiegać?Pomóżcie
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Pią 02 Kwi, 2010   

Gdzie się odwoływałaś Czy do sądu również? Może spróbuj tam skoro uważasz że Twój stan nie pozwala Ci pracować.

Ostatnio przeczytałam że wykształcenie ma wpływ na orzeczenie tzn im wyższe wykształcenie tym masz większą szansę na pracowanie. Zszokowana jestem tym bo moim zdaniem to niesłuszne traktowanie chorego. Z tego wynika Jesteś chory masz np wykształcenie podstawowe dostajesz rentę, a jak masz studia za sobą i masz tak samo zaawansowaną chorobę to nie dostaniesz renty. Nasz ZUS to porąbana instytucja bo zawsze myślałam że do renty kwalifikujemy wg choroby a nie wg wykształcenia a jednak jestem w błędzie. Więc jak masz rentę nie kształć się na to wychodzi.
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Pią 02 Kwi, 2010   

Nie wiadomo jakimi zasadami ZUS się kieruje. Mojej bratowej ZUS odmówił renty, a lekarz "zakładowy" nie dał zgody na zatrudnienie i pozostał jej zasiłek dla bezrobotnych. Paranoja !!! !!!!!
_________________

 
 
     
Libra 

Bioderkus!!!Status: Endo x 1
Wiek: 45
Dołączyła: 13 Paź 2009
Posty: 210
Wysłany: Pią 02 Kwi, 2010   

Ja miałam kiedyś taka sytuację, ze moj operator wyraził zgodę na podjęcie przeze mnie pracy (praca umysłowa), ale lekarz zakładowy się nie zgodził :-/ . Poszłam nawet do jego przełozonego porozmiawiać, ale ten mi powiedział "to się w sądzie skończy, ja się pod tym nie podpiszę" :-/ . Wprawdzie dostałam rentę, ale nie ona była wtedy moim celem :-/ .
 
     
AgaW 

Galaktikus Bioderkus
Status: Osteo. Ganza x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 07 Cze 2009
Posty: 3779
Skąd: Lubelskie
Wysłany: Sob 29 Maj, 2010   

Niewiem czy wszyscy wiedzą wszystko o tym orzecznictwie, bo te przepisy są dość zawiłe - osobiście bardzo nie podoba mi się, że w naszym Kraju ludzie są rzadko informowani o swoich prawach gdy zaczynają chorować...

Wiem że:
Pacjent SAM ( ! ) musi wiedzieć i to bardzo często, czy starać się o orzecznictwo - ja nie spotkałam się z tym żeby ktokolwiek informował mnie o tym że powinnam starać się o orzecznictwo ( ! ) ani nie pytał czy je mam ( ! )
Zus a orzecznictwo o niepełnosprawności to całkiem coś innego - aby być niepełnosprawnym nie koniecznie trzeba mieć grupę inwalidzką !
Mało kto z pacjentów wie, że jeszcze przed operacją, gdy stan zdrowia się pogarsza to już wtedy może się starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - i zwykle je dostaje!
Ma to wielki sens, bo posiadając orzeczony stopień niepełnosprawności i pracując należą się dodatkowe dni urlopu ! - a to bardzo pomaga odpocząć gdy boli...no i można zacząć odliczać pewne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją.
Pacjenci nie zdają sobie sprawy, że orzeczenie takie pomaga, gdy stracimy pracę a szukamy nowej - Urząd Pracy nie może wysłać do pracy, która może szkodzić a pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma ulgi.
Są dodatkowe możliwości szkoleń, odliczeń itd. o czym wspomniano w temacie - warto więc pomyśleć i zainteresować się tematem, pytać o swoją sytuację w orzecznictwie od początku gdy zaczyna się chorować !

Mam tu stronę, co prawda to woj. Lubelskie (ale wiele rzeczy jest wspólnych dla wszystkich województw) można z niej pobrać sobie druki do złożenia ( nie na każdej stronie są druki do pobrania ) i dodatkowo się czegoś dowiedzieć : orzecznictwo Lublin

Inna strona poświęcona tematowi : orzecznictwo dla celów pozarentowych

Na tej stronie też są przystępne są informacje, tutaj o stopniach niepełnosprawności , także jak to jest w przypadku dzieci , niektóre prawa :)
_________________
*...Mamy możliwość wyboru jak wykorzystać swój czas...*...MOJA HISTORIA...*
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Sob 29 Maj, 2010   

AgaW napisał/a:
Zus a orzecznictwo o niepełnosprawności to całkiem coś innego - aby być niepełnosprawnym nie koniecznie trzeba mieć grupę inwalidzką !
To jest oczywiste
Orzeczenie o niepełnosprawności ustala się w Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Tam dostaniemy grupę ale nie jest to ustalenie prawa do pobierania renty z tego tytułu. Rentę od początku do końca załatwiamy w ZUS-ie Dawniej wyglądało to inaczej, Powiatowy Zespoł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydawał orzeczenie o niepełnosprawności i z Opieki się dostawało rentę, teraz zajmuje się tym ZUS
Aga chyba słabiutko śledzisz mój dział :mrgreen: wszystko pisze w tym temacie
 
     
retman
[Usunięty]


  Wysłany: Sob 29 Maj, 2010   

...jeżeli ktoś przed zabiegiem posiadał rencinkę,np.tak jak ja(częściowo niezdolny do pracy) to już w szpitalu radzę się postarać o druk bodajże N-9(z ZUS)mi podrzuciła siostrzenica i w dniu wyjścia poprosić doktorka który nas operował o jego wypełnienie :-D ,który szybko składamy wraz z kartą szpitalną i wszelkimi zdjęciami RTG,itp.do ZUS,
orzecznik ZUS daję po zabiegu dwójkę,niema znaczenia czy protezka,czy osteotomia,itp.należy Wam się jak psu micha,bo przecierz przez naście miesięcy nie nadajecie się do roboty.Ja dostałem na dzień dobry st.umiarkowany na miesięcy 15 :mrgreen: ,ok.180 zł,więcej niż wcześniej,następnie złożyłem wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia z ost. 10 lat i ponownie zyskałem coś ok.200zł,
po 15 miesiącach oczywiście ZUS zabrał dwójkę,zostałem na trójce,ale i tak zyskałem,gdyż wcześniej przeliczyłem świadczenie ;-)
 
     
AgaW 

Galaktikus Bioderkus
Status: Osteo. Ganza x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 07 Cze 2009
Posty: 3779
Skąd: Lubelskie
Wysłany: Sob 29 Maj, 2010   

pasiflora napisał/a:
Aga chyba słabiutko śledzisz mój dział wszystko pisze w tym temacie

Nie słabiutko, tylko czasem jest tak, że ludzie nie rozumieją przepisów i to co jest dla jednych oczywiste dla innych nie jest...nawet wczoraj w poradni ortopedycznej miałam okazję przekonać się jak bardzo ludzie nie rozumieją przepisów i jak bardzo urzędnicy nie tłumaczą lub niedokładnie tłumaczą - ludzie pierwszy raz stykający się z tematem mogą mieć poważny kłopot ze zrozumieniem o co chodzi...może miałaś to szczęście że od razu ktoś wyraźnie wszystko Ci powiedział...w mojej miejscowości nie tak tak prosto niestety i ludziom się wydaje wiele spraw inaczej.
Podjęłam ten temat, ponieważ dyskusja którą wczoraj słyszałam na korytarzu a do której się włączyłam zapewne nie jest jakimś wyjątkiem...pacjenci są niedoinformowani, lub im się wydaje że nie mają szans na dostanie statusu osoby niepełnosprawnej...niestety taka polska rzeczywistość.
Zresztą sama pamiętam jak dowiadywałam się o różne rzeczy - zamiast w jedym miejscu dowiedzieć się rzeczowo wszystkiego lub być wysłanym konkretnie po informację to pacjent musi chodzić i dopytywać się każdego z osobna, żeby jakoś to zebrać do kupy.
Jeśli pacjent wie o co pytać to się dowie więcej, a jak nie to tylko uzyska ogóle informacje...
Upłynęło trochę czasu a świadomość pacjenta jest jaka jest, bo jak sam się nie dopyta, nie trafi dobrze po informację to traci czas i nie wie nadal - wręcz boi się podejmować starania o uzyskanie orzeczenia ( bo przecież nie rozumie zagmatwanego nieraz tłumaczenia pytanych osób )
Różnie pacjenci trafiają szukając informacji...i to nie są jednostkowe przypadki jak się okazuje, przynajmniej w mniejszych miastach - mam wrażenie, że edukacja chorych w tym zakresie=edukacji w zakresie rehabilitacji...
_________________
*...Mamy możliwość wyboru jak wykorzystać swój czas...*...MOJA HISTORIA...*
 
 
     
moniguee 
moniguee
Popularus Bioderkus
Status: Endo x 2
Wiek: 31
Dołączyła: 26 Lut 2011
Posty: 34
Skąd: z niedaleka
Wysłany: Sob 19 Mar, 2011   

mam pytanie bo mam calkowita niezdolnosc do pracy orzeczona do 2014 i wczesniej mialam umiarkowany stopien niepelnpsprawnosci, czy po wstawieniu endoprotez mozliwe jest ze stopien ten uleglby zmianie? na lekki??
_________________
z nadzieją na lepsze jutro...
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Sob 19 Mar, 2011   

moniguee, tak może się tak zdarzyć bo endoproteza od jakiegoś czasu uznawana jest jako "wyleczenie problemu".
 
     
Alicja 

Gigantus Bioderkus
Status: Endo x 1
Wiek: 51
Dołączyła: 01 Wrz 2009
Posty: 605
Skąd: łódzkie
Wysłany: Nie 20 Mar, 2011   

moniguee, od decyzji, z którą się nie zgadzasz, zawsze możesz się odwołać w ciągu 2 tygodni od jej wydania.
Ja mam chore jedno biodro i stopień umiarkowany, a Ty masz dwa i jeszcze rzs, więc powinno Ci się udać.
_________________
Twoja siła będzie na miarę twoich pragnień.
 
     
Andrzej72 
Mikrus BioderkusStatus: Endo x 1
Wiek: 46
Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 2
Skąd: kalisz
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011   

Witam serdecznie.Jestem po operacji wstawienia endorotezy (kwiecień 2011 ), mam pytanie czy ktoś z Was był na komisji orzekania o stopniu niepełnosprawności i z jakim skutkiem.Dodam, że czeka mnie jeszcze druga noga , w grudniu miałem komisję ZUS i dostałem "starą" trójkę.
 
     
NUTKA 
nutka
Bioderkus!!!
Status: Endo x 1
Wiek: 45
Dołączyła: 20 Sie 2011
Posty: 151
Skąd: GDYNIA
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011   

Przeczesz forum,ja już gdzieś o tym pisałam,generalnie Pani doktor nawet nie chciała zobaczyć rany,przejrzała dokumentacje i tyle za dwa tygodnie dostałam decyzje stopień umiarkowany,i zgoda na kartę parkingową.Powodzenia.
_________________
"Cierpliwość jest kluczem do szczęścia"
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.